TRÄNING

Ett inledande mail så är vi igång!

INLEDANDE KONTAKT

Perioden börjar med att du får ett mail där du svarar på frågor kring ditt utgångsläge och mål- och delmål med din träning.  Avslutningsvis "handskakar" vi på målet och är redo för nästa steg.

FÖRSTA VECKORNA

Under de första veckorna får du 2 program som du varierar enligt din träningsplanering.

UPPFÖLJNING

Varje vecka stämmer vi av din träning och utveckling på mail eller genom chatten. Behöver vi justera och uppdatera så gör vid det.

DU ÄR IGÅNG

Träningsprogram och träningsplanering för gym, ute och hemma. Var 4:e vecka uppdateras ditt program.

Fördelar med din online PT

Utifrån dina förutsättningar, din hälsa, din träning får jag dig att komma igång eller att ta nästa steg.


Vid första tillfället ställer jag en del kontrollfrågor och du får även ett antal rörelser att utföra för att jag ska få en uppfattning om dina grundläggande fysiska förutsättningar.


Tillsammans sätter vi sen upp dina personliga mål. Jag hjälper och stödjer dig att uppnå dessa i en positiv anda. Motiverar, coachar och följer upp från gång till gång.


Du kan spela in dig själv när du utför en rörelse för och maila över för att få feedback på rätt teknik och på hur du tränar! inte bara på vad!


Du har möjlighet att träna hemma på gym eller ute, med dina program.

TRÄNA UTE!

LÄS MER OM FÖRDELARNA MED UTETRÄNING!

TRÄNA UTE!

Träning och rörelse ska vara både roligt och stärka kroppen för ett aktivt liv. Varför inte göra det utomhus? Du får frisk luft och dagsljus på köpet. Här jobbar vi mycket med funktionella rörelser, sådana som du behöver i vardagen. Från gång till gång använder du de redskap som du har hemma samt din egen kropp för att stärka dina muskler, bli smidigare samt låta hjärtat jobba. 

TRÄNING OCH FRISK LUFT!

TRÄNA PÅ GYM!

LÄS MER OM FÖRDELARNA MED EGNA TRÄNINGSPROGRAM!

TRÄNA PÅ GYM!

Träning och rörelse ska vara både roligt och stärka kroppen för ett aktivt liv. Många tränar på gym. Med ditt eget träningsprogram få du alla möjligheter att träna mot dina mål. Vare sig du är ny på gymmet eller vill bygga muskler. 

VARIERADE PROGRAM OCH UPPFÖLJNING!

TRÄNA HEMMA!

LÄS MER OM FÖRDELARNA MED HEMMATRÄNING!

TRÄNA HEMMA!

Träning och rörelse ska vara både roligt och stärka kroppen för ett aktivt liv. Dock väljer många att prioritera bort träning pga allt som behöver hinnas med i vardagen.

Med hemträningsprogram kan du träna mer regelbundet! Du har inga ställtider till och från träningsanläggningar, inga tider att passa med gruppträningpass osv. Våra hemträningsprogram är anpassade för dig och din vardag. Det räcker att träna 20-30 minuter per dag med goda resultat och bättre välmående.

INGA STÄLLTIDER. EFFEKTIV TRÄNING!

TILLGÄNGLIGT

Online har du tillgång till dina måltids- och träningsscheman

via din kost- och träningsapp i mobilen, surfplattan eller datorn.

Fullutrustad PT Studio

Komplett gym där vi jobbar med alla gymrörelser både i maskin och med fria vikter. Sen har vi även utomhusdelen tillgänglig året om.


Bor du i Landskrona med omnejd så tränar vi i min kompletta PT Studio.