Träna med PT på gym

Utifrån dina förutsättningar, din hälsa, din träning får jag dig att komma igång eller att ta nästa steg. Vid första tillfället gör vi en funktionell rörelsegenomgång för att få en uppfattning om dina grundläggande fysiska förutsättningar. Tillsammans sätter vi sen upp dina personliga mål. Jag hjälper och stödjer dig att uppnå dessa i en positiv anda. Motiverar, coachar och följer upp från gång till gång. Du tränar med en PT som ser till att du utför alla rörelserna med rätt teknik och får dig att ta i det lilla extra som ger resultat.

Vi har möjlighet att både träna på gym och/ eller ute. 

Träna hemma

Träning och rörelse ska vara både roligt och stärka kroppen för ett aktivt liv. Dock väljer många att prioritera bort träning pga allt som behöver hinnas med i vardagen.

Med hemträningsprogram kan du träna mer regelbundet! Du har inga ställtider till och från träningsanläggningar, inga tider att passa med gruppträningpass osv. Våra hemträningsprogram är anpassade för dig och din vardag. Det räcker att träna 20-30 minuter per dag med goda resultat och bättre välmående.

Träna ute

Träning och rörelse ska vara både roligt och stärka kroppen för ett aktivt liv. Varför inte göra detta utomhus? Du får frisk luft och dagsljus på köpet. Här jobbar vi mycket med funktionella rörelser, sådana som du behöver i vardagen. Från gång till gång använder vi olika redskap för att stärka våra muskler, bli smidigare samt låta hjärtat jobba.